E-post: egersundbk@hotmail.com
Hjemmeside: rogbridge,org/klubber/egersund
.  
Bank.kto:

3270.22.91274

Klubbnummer: 1216
.
Stiftet dato: 1940-02-08
Historikk: Les mer her
.
Spillested: AKS Kantina
   
Spilledag: Torsdag 18:30
LEDER: Per Martin Pedersen
Barkveien 7, 4374 Egersund
E-post: pema-ped@online.no
Telefon : Mob. 99 50 52 18
   
KASSERER: Arne Brandsberg
Hyvingeveien 9  4370 Egersund
E-post: arne.brandsberg@c2i.net
Telefon : 51 49 02 12  Mob.98 07 57 04
   
Styremedlem: Terje Andreassen
Styremedlem: Per Arvid Nerheim
Varamedlem: Arild Andreassen
Valgkomite: Arild Andreassen – Jan Arne Eik
.
MEDLEMSTALL: 38
 
Standard: 38
Junior: 0
K-medlem: 0
 
Med lisens: 0
ANDRE KONTAKTER:
Postmottaker: Gudmund Vingen
Ruter: Gudmund Vingen
Mesterpoeng: Gudmund Vingen
KRU: Ingen informasjon