E-post: haugebk@gmail.com
Hjemmeside: rogbridge.org/klubber/haugebk
 
Klubbnummer: 1231
 
Stiftet dato: 1979-11-24
 
Spillested: Soknatun kafeen
 
Spilledag: Tirsdag 18.30
LEDER: Eva Karin Edland
Stølsv.14 4380 Hauge i Dalane
E-post: evakaed@hotmail.com
Telefon : 51 47 70 76  Mob 46 66 81 87
.  
   
KASSERER: Marnar Nylund
Mydland 4380 Hauge i Dalane
Telefon : 51 47 78 24  Mob 91 78 25 53
.  
   
Sekretær Arvid Holmen
Materialforv. Liv Aarrestad
 
MEDLEMSTALL: 17
 
Standard: 16
Junior: 1
K-medlem: 0
 
Med lisens: 0
ANDRE KONTAKTER:
Postmottaker: Ingen informasjon
Ruter Sveinung Edland
Mesterpoeng: Ingen informasjon
Håndbok: Ingen informasjon
KRU: Ingen informasjon