E-post: sjur.nedrebo@hotmail.com
Hjemmeside: Rogbridge.org/klubber/Hinna Bk
 
Klubbnummer: 1234
 
Stiftet dato: 1944-12-02
 
Spillested: Jåtten Bydelshus
 
Spilledag: Torsdag 18.15
LEDER: Sjur Nedrebø
Gandsbakken 4 4016 Stavanger
E-post: sjur.nedrebo@hotmail.com
Telefon : Mob 91 70 71 76
.
KASSERER: Jan Egil Karlsen
Kornblomstsvingen 46 
4027 Stavanger
E-post: jan.egil.karlsen@enermech.com
Telefon : 51 87 21 18  Mob 91 59 54 08
 
MEDLEMSTALL: 19
 
Standard: 19
Junior: 0
K-medlem: 0
 
Med lisens: 0
ANDRE KONTAKTER:
Postmottaker: Ingen informasjon
SparTi: Ingen informasjon
Mesterpoeng: Ingen informasjon
Håndbok: Ingen informasjon
KRU: Ingen informasjon