E-post: odd.arild.varhaug@online.no
Hjemmeside:  
 
Klubbnummer: 1258
 
Stiftet dato: 1988-04-09
 
Spillested: Nærbø Ungdomskule
   
Spilledag: Torsdag 18.30
LEDER: Odd Arild Varhaug
Kydlandsveien 43
E-post: odd.arild.varhaug@online.no
Telefon : Mob 977 64 521
 
KASSERER: Einar Nordvik
Lyngvegen 11 4365 Nærbø
E-post:  
Telefon : 51 43 65 06  Mob 90 12 22 29
 
MEDLEMSTALL: 30
 
Standard: 30
Junior: 1
K-medlem: 0
 
Med lisens: 0
ANDRE KONTAKTER:
Postmottaker: Ingen informasjon
SparTi: Ingen informasjon
Mesterpoeng: Ingen informasjon
Håndbok: Ingen informasjon
KRU: Ingen informasjon