E-post: damenesbk@gmail.com
Hjemmeside: rogbridge.org/klubber/stavangerdbk
.
Klubbnummer: 1276
.
Stiftet dato: 1946-01-04
.
Spillested: Madla Bydelshus
Spilledag: Mandag 18.00
.
Medlemstall: 31
Standard 31
Junior 0
K.medlem 0
Lizens 0
.  
Postmottaker Åse Ommundsen
Ruter: Bjørg Rostadmo  977 07 500
KRU  
LEDER: Åse Ommundsen
Rektor Berentsensgt. 11 B 4022 Stvgr.
.
E-post: aaseom@online.no
Telefon privat: 51 54 88 34  Mob 971 25 340
.
KASSERER: Ragnhild Svendsen
Ockar Mathiesensgt 11  4021 Stvgr.
E-post:  
Telefon privat: 51 55 34 77    Mob 974 74 075
.  
Sekretær: Bjørg lunde Rugland
E.post bjorg@rugland.no
Telefon privat 51 53 32 63  Mob 918 93 292
.  
Styremedlem Anna Marie Sæ
Telefon privat Mob 905 93 616
Styremedlem Inger Strass