E-post: tastarandaberg@gmail.com
Hjemmeside: Rogbridge.org/klubber/tastarandabergbk
 
Klubbnummer: 1282
 
Stiftet dato: 1947-10-30
 
Spillested: Kantina på Eldresenteret
.
Spilledag: Tirsdag aften kl: 18.00 Sommerbridge Onsdag kl: 18.30
LEDER: Odd Raustein
Fjordsolveien 5 4070 Randaberg
E-post: odd.raustein@lyse.net
Telefon : 91 64 81 27
 
KASSERER: Paul Høie
Husabøåkeren 10 4085 Hundvåg
E-post:  
Telefon :  
 
MEDLEMSTALL: 30
 
Standard: 30
Junior: 0
K-medlem: 0
 
Med lisens: 0
ANDRE KONTAKTER:
Postmottaker: Odd Raustein
SparTi:  
Mesterpoeng: Odd Raustein
Håndbok: Odd Raustein
KRU: Ingen informasjon