Kretsinfo

 NBF Rogaland   2016 – 2017

Krets 12 Leder Sjur Nedrebø
Org.nr 993.464.392 Adresse Gandsbakken 4, 4016 Stavanger
Epost nbf.rogaland@rogbridge.org Epost sjur.nedrebo@hotmail.com
Hjemmes. http://rogbridge.org Telefon 917 07 176
Bankkonto 3250.24.46001 (drift) Styremedlem  
Bankkonto 3250.24.45994 (kort) Styremedlem  
Styremedlem  
Forretningsfører Tanja Gilje

Mob 936 80 034

Styremedlem  
Valkyrjegaten 56 4011 Stavanger Styremedlem  
Epost tanja.gilje@gmail.com Varamedlem  
Telefon Varamedlem  
Revisor Valgkomite