Leder Sjur Nedrebø Telefon
Adresse Nedre Gauselvågen 19, 4031 Stavanger
Epost sjur.nedrebo@hotmail.com 91707176
Nestleder Jomar Lygre Undheim 48158710
Styremedlem Karin Conradi 45241116
Styremedlem Kirsten Dubland 48145032
Forretningsfører Tanja Gilje
Schivesgate 16
4010 Stavanger
Epost tanja.gilje@gmail.com
Telefon 936 80 034 Epost nbf.rogaland@rogbridge.org
Org.nr NO 993 464 392