Kretsinfo

 NBF Rogaland   2016 – 2017

Krets 12 Leder Sjur Nedrebø
Org.nr 993.464.392 Adresse Gandsbakken 4, 4016 Stavanger
Epost nbf.rogaland@rogbridge.org Epost sjur.nedrebo@hotmail.com
Hjemmes. http://rogbridge.org Telefon 917 07 176
Bankkonto 3250.24.46001 (drift) Styremedlem KRU – leder Bente Faag

Mob 472 34 753

Bankkonto 3250.24.45994 (kort) Styremedlem Erik Eliassen

Mob 982 17 543

Styremedlem Jazz Rathore

Mob 908 31 162

Forretningsfører Tanja Gilje Styremedlem Jomar Lygre Undheim

Mob 481 58 710

Valkyrjegaten 56 4011 Stavanger Styremedlem Kirsten Dubland        

Mob 481 45 032

Epost tanja.gilje@gmail.com Varamedlem Øystein Garvik

Mob 481 93 928

Telefon Varamedlem Inger Lill Olsen

Mob 908 98 536

Revisor Paul Bang, Øivind Haagensen Valgkomite Rune Strøm, Paul Høie, Bjørn Svela