Kretsens Ferdighetsmerker

 

 

1963 Otto Jensen Stavanger BK 2 Merker
1965 Hans Bie Stavanger BK 2 Merker
1968 Ivar Mjåland Stavanger BK 2 Merker
1972 Erik Høie Stavanger BK 2 Merker
1973 Anna Strøm Stavanger BK 2 Merker
1980 Tor Arild Sivertsen BK Gann 4 Merker
1983 Kr. Bru Svendsen Stavanger BK 3 Merker
1984 Berton Gudmestad Nærbø BK 2 Merker
1985 Christian Mathiesen Stavanger BK 3 Merker
1987 Lars David Auestad BK Gann 2 Merker
1989 Olav Magnus Reve Kverneland BK 2 Merker
1991 Svein Hj. Andreassen Stavanger BK 5 Merker
1992 Louis Andre Strøm Stavanger BK 5 Merker
1993 Per Finnvold Stavanger BK 6 Merker
1994 Arthur Auklend Stavanger BK 4 Merker
1997 Øyvind Haagensen Stavanger BK 2 Merker
1997 Torstein Auestad BK Gann 3 Merker
1998 Jan Roth Stavanger BK 6 Merker
2000 Ingvar Erga Kverneland BK 3 Merker
2001 Ivar Magnus Anfinsen BK Gann 3 Merker
2005 Paul Bang Stavanger BK 2 Merker
2006 Reidar Laland Kverneland BK 4 Merker
2007 Lasse Holen Stavanger BK 2 Merker
2008 Jan Petter Svendsen Kverneland BK 2 Merker
2012 Torild Heskje Nærbø 4 Merker

Statutter for tildeling av ferdighetsmerker

Kretsens ferdighetsmerker tildeles for resultater oppnådd  i KM par finale.
Når en når første utfylling, får en utdelt merket som eneste utmerkelse.”

Ved mer enn 30 deltagende par:
Plass: 1-2 Spar
Plass: 3-4 Hjerter
Plass: 5-6 Ruter
Plass: 7-8 Kløver

Ved 20 – 29 deltagende par:
Plass: 1-2 Spar
Plass: 3-4 Hjerter
Plass: 5 Ruter
Plass: 6 Kløver

Ved 19 eller færre deltagende par:
Plass: 1 Spar
Plass: 2 Hjerter
Plass: 3 Ruter
Plass: 4 Kløver

Sist vedtatt på kretstinget 21. april 2010

Merker ajourført etter KM par 2012

Etternavn Fornavn Merker Spar Hjerter Ruter Kløver
Aase Terje 1     x  
Amble Jon Magnus 1       x
Amundsen Reinert 2   x   x
Andreassen Jan Ingve 1     x  
Anfindsen Espen 3   x x x
Bergo Nils 3 x   x x
Beumann Karl Christian 1 x      
Bjelland Rune 1   x    
Bjørlo Hilde 1   x    
Bjørnsen Knut 3 x   x x
Brogeland Boye 2 x x    
Byberg Ivar 1 x      
Dalseth Kjell 1   x    
Dubland Paul 2     x x
Egeland Sigve 1       x
Eliassen Erik 2 x x    
Faag Vetle 2   x x  
Gjerde Harald 1 x      
Gjertveit Erling 2   x   x
Grefstad Atle 3   x x x
Hallberg Gunnar 2     x x
Hanson Bjørn Andreas 3   x x x
Heskje Torild 4 x x x x
Høie Svein Erik 3   x x x
Høie Thorbjørn 2     x x
Høyland Jim 1   x    
Høyland Arvid Bjarne 1   x    
Johansen Arild 2   x   x
Karlsen Terje 1     x  
Karlsen Per Reidar 1       x
Knudsen Trond 1   x    
Kristensen Jan Henrik 3   x x x
Kvamsdal Leif 2 x     x
Langeland Åse 1   x    
Larsen Geir 3 x x x  
Lauvsnes Arild 1     x  
Leinan Bjørn Børre 2   x   x
Lerbrek Reidar 2     x x
Lindqvist Espen 1 x      
Ljung Knut Erik 1     x  
Løvås Kjell 2   x   x
Magne Trond 3 x x   x
Mathiesen Carl 3 x x   x
Moen Ola 1   x    
Moi Tor 2   x   x
Mydland Odd 1 x      
Mydland Johan 1   x    
Nyborg Jan M 3   x x x
Ofstad Hallstein 2   x x  
Olsen Jan Erik 1 x      
Ovastrøm Knut 1       x
Ovrid Jostein 2   x x  
Pettersen K 1 x      
Ravndal Ellen 2 x x    
Reve Odd Inge 2 x     x
Romslo Ove 1     x  
Rødne Arne 1       x
Skaaren Maiken 3   x x x
Skjærpe Egil 2   x x  
Snekkevåg Sverre 1       x
Stangeland Kristian 2   x   x
Stokkeland Henning 1     x  
Storland Knut Harald 1 x      
Strøm Helge 3 x x   x
Sviland Kjell 1     x  
Sælendsminde Erik 3 x x x  
Søiland Tommy 1   x    
Sør Reime H 1       x
Thime Mangor 1   x    
Tørkli Karl Johan 3 x   x x
Ueland Daniel 1 x      
Ueland David 1   x    
Vassøy Leif 3 x   x x
Vingen Gudmund 2 x   x  
Vistnes Arvid 1     x  
Øglend Helge 1   x